Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 6-2015: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
26-06-2015 Quyết định số 686/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Phủ Lý. 
24-06-2015 Quyết định số 670/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Hà Nam. 
24-06-2015 Quyết định số 669/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Hà Nam. 
19-06-2015 Quyết định số 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015. 
17-06-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng, chống lây nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung đông do virut Corona (Mers-CoV). 
12-06-2015 Quyết định số 614/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Quản lý và hoạt động Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I”. 
11-06-2015 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và bệnh từ gia súc, gia cầm lây sang người. 
04-06-2015 Quyết định số 573/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 
27-05-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông, truyền hình tại các phường, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
27-05-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
26-05-2015 Quyết định số 541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm thời giao nhiệm vụ quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. 
22-05-2015 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Hà Nam. 
19-05-2015 Quyết định số 513/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam. 
15-05-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý công tác dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
13-05-2015 Quyết định số 484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014 - 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,714,187 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner