Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 8-2015: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-08-2015 Quyết định số 990/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020, xét đến năm 2025. 
28-08-2015 Quyết định số 989/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 
20-08-2015 Quyết định số 953/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 
18-08-2015 Quyết định số 944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quy mô các công trình trong trang trại chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
18-08-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2015 - 2016. 
17-08-2015 Quyết định số 937/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị sự nghiệp đối với Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I. 
17-08-2015 Quyết định số 934/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, công nhận lại và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 
14-08-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định cơ chế khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 
10-08-2015 Quyết định số 920/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, thành phố Phủ Lý. 
05-08-2015 Quyết định số 908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại Bệnh viện Phong và Da liễu trực thuộc Sở Y tế. 
28-07-2015 Quyết định số 840/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 
24-07-2015 Quyết định số 833/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam. 
24-07-2015 Quyết định số 824/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
24-07-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng. 
23-07-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012. 
22-07-2015 Quyết định số 820/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hà Nam. 
21-07-2015 Quyết định số 813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
20-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Duy Tiên năm 2014. 
20-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,449,214 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner