Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 01-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-12-2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2016. 
02-12-2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 
02-12-2015 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
02-12-2015 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển giao Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I cho Trường Đại học Thương mại, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để phát triển thành cơ sở II của Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại tỉnh Hà Nam; chuyển mục đích sử dụng đất Trường chuyên Biên Hoà (cũ) và Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố Phủ Lý thành Tổ hợp thương mại - dịch vụ tổng hợp. 
02-12-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định danh mục, vị trí và một số chính sách ưu đãi đối với các dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh. 
02-12-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Nam. 
02-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016. 
02-12-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2014. 
02-12-2015 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2016. 
02-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,724,074 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner