Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 4-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-04-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Hà Nam. 
21-04-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 
14-04-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý. 
14-04-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số nội dung Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
08-04-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
05-04-2016 Quyết định số 521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Phòng khám Đa khoa khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm. 
29-03-2016 Quyết định số 477/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Liêm thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Liêm. 
29-03-2016 Quyết định số 476/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Duy Tiên với Trung tâm Dạy nghề huyện Duy Tiên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Duy Tiên. 
29-03-2016 Quyết định số 475/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kim Bảng với Trung tâm Dạy nghề huyện Kim Bảng thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kim Bảng. 
07-03-2016 Quyết định số 377/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,838,116 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner