Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 7-2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2016 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
30-06-2016 Quyết định số 952/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
24-06-2016 Quyết định số 915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. 
24-06-2016 Quyết định số 913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016. 
24-06-2016 Quyết định số 895/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Lý Nhân. 
22-06-2016 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục. 
22-06-2016 Quyết định số 889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng. 
22-06-2016 Quyết định số 888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban quản lý dự án huyện Thanh Liêm thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm. 
22-06-2016 Quyết định số 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Ban quản lý dự án huyện Duy Tiên thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Duy Tiên. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,724,138 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner