Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 9-2016: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2016 Quyết định số 1316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam. 
29-08-2016 Quyết định số 1297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nguyên trạng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Duy Tiên, Thanh Liêm và Bình Lục về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
26-08-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về vệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam. 
26-08-2016 Quyết định số 1281/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội truyền thống Hải quân huyện Thanh Liêm. 
26-08-2016 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp. 
25-08-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam. 
25-08-2016 Quyết định số 1271/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 
24-08-2016 Quyết định số 1270/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 
23-08-2016 Quyết định số 1262/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh Hà Nam. 
22-08-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Phủ Lý. 
22-08-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và phí dự thi tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2016 - 2017. 
19-08-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
19-08-2016 Quyết định số 1251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
18-08-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
16-08-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. 
16-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 
12-08-2016 Quyết định số 1216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Công Thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện. 
04-08-2016 Quyết định số 1183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Hà Nam thành Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,724,095 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner