Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2018

Tháng 02-2018: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-02-2018 Quyết định số 275/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
18-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
16-01-2018 Quyết định số 135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình tiết kiệm Điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
29-12-2017 Quyết định số 2468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã An Lão, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V. 
29-12-2017 Quyết định số 2467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V. 
29-12-2017 Quyết định số 2465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận khu vực Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V. 
29-12-2017 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V. 
19-12-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
19-12-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 
19-12-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
19-12-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
18-12-2017 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 
18-12-2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018. 
20-11-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,940,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner