Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2018

Tháng 9-2018: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-09-2018 Quyết định số 1610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Phủ Lý. 
07-09-2018 Quyết định số 1608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Duy Tiên. 
07-09-2018 Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Kim Bảng. 
05-09-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 
04-09-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
31-08-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 
31-08-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 
31-08-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 
31-08-2018 Quyết định số 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Tiên Ngoại với Trường Trung học cơ sở xã Tiên Ngoại thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 
31-08-2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục - đào tạo năm học 2018-2019. 
24-08-2018 Quyết định số 1522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thanh Liêm với Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm trực thuộc Sở Y tế. 
24-08-2018 Quyết định số 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lý Nhân với Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân trực thuộc Sở Y tế. 
24-08-2018 Quyết định số 1520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Kim Bảng với Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng trực thuộc Sở Y tế. 
24-08-2018 Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Duy Tiên với Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên trực thuộc Sở Y tế. 
24-08-2018 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bình Lục với Trung tâm Y tế huyện Bình Lục trực thuộc Sở Y tế. 
24-08-2018 Quyết định số 1517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Phủ Lý với Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý trực thuộc Sở Y tế. 
23-08-2018 Quyết định số 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Nhân Mỹ với Trường Trung học cơ sở xã Nhân Mỹ thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 
01-08-2018 Quyết định số 1303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 
01-08-2018 Quyết định số 1302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 
01-08-2018 Quyết định số 1300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
3,940,033 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner