Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2019

Tháng 6-2019: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-06-2019 Quyết định số 1214/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
13-06-2019 Quyết định số 1103/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam. 
12-06-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam . 
12-06-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UB ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 
11-06-2019 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm. 
10-06-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
07-06-2019 Quyết định số 1057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
06-06-2019 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. 
06-06-2019 Quyết định số 1047/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp. 
06-06-2019 Quyết định số 1046/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông. 
06-06-2019 Quyết định số 1041/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
05-06-2019 Quyết định số 1032/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. 
05-06-2019 Quyết định số 1031/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. 
30-05-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận . 
16-05-2019 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thành phố Phủ Lý. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,935,443 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner