Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2006

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-10-2006 Quyết định số 1086/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập tổ công tác xử lý vướng mắc trong công tác GPMB. 
20-03-2006 Quyết định số 325/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ cập nhật, vận hành hệ thống thông tin tổng hợp Kinh tế - Xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
07-02-2006 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng, chống dịch bảo vệ đàn gia súc, gia cầm năm 2006. 
24-01-2006 Quyết định số 141/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Hà Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
24-01-2006 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Hà Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,653,333 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner