Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2008. 
06-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non ngoài công lập. 
06-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương. 
06-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
06-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2008. 
06-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006. 
06-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 
06-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam. 
06-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v đề nghị thành lập thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam. 
06-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
05-12-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
05-12-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
17-07-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế sự nghiệp năm 2008. 
17-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành qui định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008-2010 tỉnh Hà Nam. 
17-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,714,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner