Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 
19-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
19-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
20-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục năm 2007. 
20-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về việc thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 
20-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2007. 
20-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,452,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner