Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2010

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2010 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2011. 
09-12-2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
09-12-2010 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 cho các cơ quan tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. 
09-12-2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách thuộc địa phương. 
09-12-2010 Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam. 
09-12-2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
09-12-2010 Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
09-12-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2009. 
09-12-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
09-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2011. 
09-07-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí cầu đối với một số phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
09-07-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2010 - 2011. 
09-07-2010 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2011. 
09-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. 
09-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường, tên phố của thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. 
09-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,450,370 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner