Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
07-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam. 
07-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
07-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
07-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
07-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức sự nghiệp; giao biên chế công chức, viên chức sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2011. 
07-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 
13-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. 
13-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý. 
13-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam. 
13-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 
13-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong một số hoạt động tư pháp. 
13-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 
13-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam. 
13-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
13-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2012 - 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,723,011 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner