Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2017

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-09-2017 Quyết định số 1564/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
18-08-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 
01-08-2017 Quyết định số 1171/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế điều hành, phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam. 
31-07-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. 
30-06-2017 Quyết định số 990/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Hà Nam. 
29-06-2017 Quyết định số 964/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Thanh Liêm. 
30-03-2017 Quyết định số 415/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hội Điều dưỡng tỉnh Hà Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 
06-03-2017 Quyết định số 258/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Hà Nam. 
16-02-2017 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
20-01-2017 Quyết định số 120/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Hà Nam. 
13-01-2017 Quyết định số 50/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016. 
11-01-2017 Quyết định số 42/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể xóm Nam Hưng, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 
30-12-2016 Quyết định số 2417/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam. 
30-12-2016 Quyết định số 2409/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,719,496 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner