Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-04-2019 Quyết định số 589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn thành viên, sửa đổi một số điều Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020. 
04-04-2019 Quyết định số 566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bình Lục . 
26-03-2019 Quyết định số 523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Hà Nam. 
26-03-2019 Quyết định số 521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam. 
21-03-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01tháng. 
15-03-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
07-03-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
27-02-2019 Quyết định số 1/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. 
16-01-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019. 
20-12-2018 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh /v Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 
20-12-2018 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 
20-12-2018 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
20-12-2018 Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
20-12-2018 Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,159,449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner