Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Giao thông - Vận Tải: 3 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-10-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành định mức xăng, dầu cho các loại xe ô tô có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
21-08-2008 Quyết định số 1006/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập trạm thu phí và phê duyệt phương án thu phí qua cầu Kiện Khê. 
11-07-2008 Công văn số 976/UBND-GTXD của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện quản lý xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh theo quy định của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,940,286 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner