Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-08-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 2008. 
15-08-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
15-08-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước. 
17-06-2008 Quyết định số 689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu ba quỹ năm 2008. 
18-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. 
20-12-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,940,209 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner