Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Chính sách - Xã hội: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-11-2008 Quyết định số 1411/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, mức trang cấp đối với đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và đối tượng nuôi dưỡng ở cộng đồng. 
12-11-2008 Quyết định số 1409/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý vào chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh. 
29-09-2008 Quyết định số 1197/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010 của tỉnh. 
11-09-2008 Quyết định số 1134/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc. 
01-08-2008 Quyết định số 907/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công nhận hạng trường đối với Trường Cao đẳng nghề Hà Nam. 
01-08-2008 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh qUYẾT ĐỊNH V/v công nhận hạng trung tâm dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Liêm. 
29-07-2008 Quyết định số 897/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam. 
26-06-2008 Quyết định số 745/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp giải quyết chế độ mai táng phí và quy định về hồ sơ để giải quyết. 
14-02-2008 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an toàn lao động trong khai thác, chế biến vật liệu xây dựng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,940,174 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner