Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-08-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. 
08-05-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2008. 
16-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
16-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
25-12-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng. 
20-12-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,940,149 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner