Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Kinh tế tổng hợp: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2008 Quyết định số 1432/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành thủ tục hành chính mẫu thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
07-11-2008 Quyết định số 1371/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban tổ chức thực hiện lập quy hoạch thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
16-09-2008 Kế hoạch số 1289/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng nhằm nâng cao nhận thức về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. 
09-07-2008 Quyết định số 793/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành “Quy định quản lý, điều hành và quy chế hoạt động thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 
22-01-2008 Quyết định số 158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,940,054 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner