Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Xây dựng- Qui hoạch: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-11-2008 Quyết định số 1449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Đồng Văn - thị trấn Đồng Văn - huyện Duy Tiên. 
13-10-2008 Quyết định số 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Nam Châu Giang - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam. 
17-09-2008 Quyết định số 1168/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Kim Bảng. 
12-09-2008 Quyết định số 1139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Hồng Bàng - cơ sở III tại tỉnh Hà Nam. 
01-08-2008 Quyết định số 905/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ba Sao - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. 
10-07-2008 Quyết định số 802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp nghề kỹ thuật cao Quốc tế. 
10-07-2008 Quyết định số 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp nghề kỹ thuật cao Quốc tế. 
08-07-2008 Quyết định số 789/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm CN - TTCN Bình Lục - huyện Bình Lục. 
26-06-2008 Quyết định số 742/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hà Nam (Hà Nam E.City), huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 
22-05-2008 Quyết định số 598/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bình Lục - huyện Bình Lục. 
07-05-2008 Quyết định số 534/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Thanh Nghị - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam. 
07-05-2008 Quyết định số 533/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Mỹ Thọ - huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam. 
28-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà cửa vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất. 
21-04-2008 Quyết định số 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của một số cơ quan thuộc tỉnh. 
14-04-2008 Quyết định số 446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Hà Hoa Tiên. 
18-02-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất. 
30-01-2008 Quyết định số 232/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Hoà Mạc (giai đoạn 1) - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam. 
30-01-2008 Quyết định số 231/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng kết hợp nhà ở phục vụ khu công nghiệp thị trấn Đồng Văn - huyện Duy Tiên. 
21-01-2008 Quyết định số 129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình phát triển nhà ở đô thị - nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,722,131 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner