Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Nội vụ: 46 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-09-2008 Quyết định số 1196/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam. 
23-09-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 
23-09-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 
10-09-2008 Quyết định số 1131/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Duy Tiên. 
10-09-2008 Quyết định số 1130/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Bình Lục. 
10-09-2008 Quyết định số 1128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 
08-08-2008 Quyết định số 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam. 
29-07-2008 Quyết định số 898/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Quảng cáo - Dịch vụ phát thanh truyền hình tỉnh Hà Nam. 
15-07-2008 Quyết định số 812/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Hà Nam. 
03-07-2008 Quyết định số 778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chuyển quyền quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn từ Phòng Y tế huyện, thành phố về Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 
03-07-2008 Quyết định số 777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Phủ Lý thành Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý. 
03-07-2008 Quyết định số 776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Lục thành Trung tâm Y tế huyện Bình Lục. 
03-07-2008 Quyết định số 775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Duy Tiên thành Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên. 
03-07-2008 Quyết định số 774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kim Bảng thành Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng. 
03-07-2008 Quyết định số 773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh /v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Lý Nhân thành Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. 
03-07-2008 Quyết định số 772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thanh Liêm thành Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm. 
30-06-2008 Quyết định số 758/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền quản lý tổ chức Hội. 
23-06-2008 Quyết định số 731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Kim Bảng. 
23-06-2008 Quyết định số 730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Lý Nhân. 
23-06-2008 Quyết định số 729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh /v thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Thanh Liêm. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
3,940,222 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner