Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2008 Quyết định số 1431/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 
04-11-2008 Quyết định số 1358/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I từ năm học 2008 - 2009. 
27-10-2008 Quyết định số 1309/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh xét duyệt, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. 
22-08-2008 Quyết định số 1012/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường Tiểu học của thành phố Phủ Lý đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 931/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Thanh Liêm đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 930/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Lý Nhân đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Kim Bảng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 928/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Duy Tiên đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 927/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận lại các trường Tiểu học của huyện Bình Lục đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
05-08-2008 Quyết định số 926/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I từ năm học 2007 - 2008. 
11-06-2008 Quyết định số 661/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. 
17-01-2008 Quyết định số 115/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi. 
21-12-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non ngoài công lập. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,939,855 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner