Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Tư pháp: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-11-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam. 
14-04-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
25-02-2008 Quyết định số 264/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản trong lĩnh vực Tư pháp. 
10-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp để tổ chức thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,939,776 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner