Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2011

Lĩnh vực Đất đai - Xây dựng: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2011 Quyết định số 1527/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển văn hoá, thể dục thể thao tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2012÷2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
23-09-2011 Quyết định số 1161/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Nam. 
29-03-2011 Quyết định số 393/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hoà tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020. 
25-03-2011 Quyết định số 367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn, bổ sung Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam Về việc kiện toàn, bổ sung Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. 
25-03-2011 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đối với dự toán ngân sách 9 tháng còn lại năm 2011. 
03-03-2011 Kế hoạch số 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam năm 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,708,855 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner