Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Chính sách - Xã hội: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-10-2012 Quyết định số 1424/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn (2013 - 2016). 
25-09-2012 Quyết định số 1259/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công nhận hạng trường đối với trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam. 
15-08-2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
07-08-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. 
07-08-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội và nuôi dưỡng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
31-07-2012 Quyết định số 1007/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Hà Nam. 
31-07-2012 Quyết định số 1006/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Hà Nam. 
31-07-2012 Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Hà Nam. 
13-06-2012 Quyết định số 771/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban điều phối thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hà Nam. 
13-06-2012 Quyết định số 770/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Hà Nam. 
04-06-2012 Quyết định số 746/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh. 
24-05-2012 Quyết định số 702/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Điều lệ Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam”. 
10-05-2012 Quyết định số 653/QĐ- UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Quyết định 267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam. 
10-05-2012 Quyết định số 652/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định việc thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tỉnh Hà Nam. 
09-05-2012 Quyết định số 649/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc lựa chọn xã, phường thí điểm mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng, chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012. 
05-04-2012 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thay thế, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Hà Nam. 
05-04-2012 Quyết định số 534/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận hạng trung tâm dạy nghề đối với Trung tâm Dạy nghề huyện Duy Tiên. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,722,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner