Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
20-12-2012 Quyết định số 1713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
09-11-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
05-09-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. 
31-08-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
30-07-2012 Quyết định số 996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
26-07-2012 Quyết định số 965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Kim Bảng, Lý Nhân và thành phố Phủ Lý sang Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
04-05-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Hà Nam. 
14-02-2012 Quyết định số 388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trọng lượng riêng đối với khoáng sản thành phẩm không kim loại trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,721,977 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner