Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Kinh tế tổng hợp: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
09-10-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
25-05-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo và tham mưu giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
20-04-2012 Quyết định số 592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác Xúc tiến đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,721,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner