Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Công thương: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-06-2012 Quyết định số 754/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương. 
25-04-2012 Quyết định số 608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2015. 
28-03-2012 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. 
17-02-2012 Quyết định số 395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,721,913 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner