Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Nông nghiệp Lâm nghiệp Nông thôn: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
10-12-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. 
24-08-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát huy và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với quê hương trong xây dựng nông thôn mới. 
31-07-2012 Quyết định số 1001/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. 
27-06-2012 Quyết định số 840/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả điều tra theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Nam năm 2011 theo Bộ chỉ số ban hành theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BNN. 
08-06-2012 Quyết định số 760/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. 
29-05-2012 Quyết định số 724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất nấm ăn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. 
11-04-2012 Công văn số 469/UBND-NN&TNMT của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012. 
30-03-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011. 
08-03-2012 Quyết định số 453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,721,866 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner