Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-09-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định “Chế độ thù lao viết, biên tập tin bài trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam và các bản tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh”. 
30-07-2012 Quyết định số 992/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 
03-07-2012 Quyết định số 888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 
03-07-2012 Quyết định số 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,722,836 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner