Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2012 Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Duy Tiên. 
05-12-2012 Quyết định số 1615/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Hà Nam. 
05-11-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới và tiếp đón khách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
22-10-2012 Quyết định số 1394/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh. 
22-10-2012 Quyết định số 1393/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 
28-09-2012 Quyết định số 1272/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hoá, thể dục thể thao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 
07-09-2012 Quyết định số 1174/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Hà Nam. 
24-08-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
02-08-2012 Quyết định số 1013/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Hà Nam. 
30-07-2012 Quyết định số 991/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép gia hạn kinh doanh karaoke” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
03-04-2012 Quyết định số 527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch văn hoá tâm linh đền Lảnh Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 
22-03-2012 Quyết định số 488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,721,900 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner