Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Y tế: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-11-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
30-07-2012 Quyết định số 980/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh Hà Nam. 
15-05-2012 Quyết định số 662/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 
25-04-2012 Quyết định số 610/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Phủ Lý. 
14-02-2012 Quyết định số 385/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế. 
14-02-2012 Quyết định số 384/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020”. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,721,997 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner