Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Giao thông - Vận Tải: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-11-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý xe quá khổ, quá tải và hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 
02-10-2013 Quyết định số 1137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020. 
24-09-2013 Quyết định số 1121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam. 
13-09-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. 
09-09-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương, tỉnh Hà Nam. 
28-08-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
23-08-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
09-08-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và tỷ lệ phần trăm (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
12-07-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013. 
06-06-2013 Quyết định số 593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam. 
23-05-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt số hiệu đường Huyện, địa bàn tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013). 
26-03-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt số hiệu đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013). 
08-03-2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 
25-02-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ tỉnh Hà Nam. 
22-02-2013 Quyết định số 230/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hà Nam. 
08-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,721,985 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner