Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2013 Quyết định số 1392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam. 
29-11-2013 Quyết định số 1391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam. 
29-11-2013 Quyết định số 1390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Đơn giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
19-11-2013 Quyết định số 1331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam. 
07-08-2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. 
17-07-2013 Quyết định số 763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất. 
26-04-2013 Quyết định số 444/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá bồi thường đất phục vụ GPMB các hạng mục của dự án Phát triển khu đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý. 
26-04-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
01-04-2013 Quyết định số 344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013. 
26-03-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tỷ lệ điều tiết tiền thu sử dụng đất dự án đô thị bờ Tây sông Đáy thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 
13-03-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thu phí chợ tại chợ đầu mối gia súc, gia cầm. 
08-03-2013 Quyết định số 267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật. 
28-02-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. 
28-02-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định tỷ lệ phần trăm (%) chi phí khoán, quản lý và sử dụng chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quĩ nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng bán đấu giá cấp huyện, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu. 
25-02-2013 Quyết định số 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2013 - 2015. 
27-01-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2011. 
23-01-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
22-01-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
22-01-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
11-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung và sửa đổi Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,708,987 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner