Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Công an Quân sự: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2013 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về nhân quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 
24-07-2013 Quyết định số 819/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam. 
07-06-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. 
04-06-2013 Quyết định số 576/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh. 
22-03-2013 Quyết định số 316/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. 
11-03-2013 Quyết định số 270/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam. 
08-03-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,709,061 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner