Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-11-2013 Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 
13-08-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam. 
15-07-2013 Quyết định số 751/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam. 
30-05-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
08-03-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,709,002 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner