Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-10-2013 Quyết định số 1272/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch đền Bà Vũ, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân. 
24-09-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
27-08-2013 Quyết định số 991/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam. 
30-05-2013 Quyết định số 560/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam. 
08-03-2013 Quyết định số 268/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Chầu văn tỉnh Hà Nam. 
21-01-2013 Công văn số 94/UBND-VX của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản. 
11-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam. 
09-01-2013 Quyết định số 54/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,708,850 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner