Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Tư pháp: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-11-2013 Quyết định số 1285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
24-10-2013 Quyết định số 1226/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 
24-09-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
02-07-2013 Quyết định số 696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013 - 2016”. 
01-07-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
05-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,709,043 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner