Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2014

Lĩnh vực Nội chính: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2014 Quyết định số 1343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Kim Bảng với Bệnh viện đa khoa huyện Kim Bảng thành Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng. 
12-11-2014 Quyết định số 1342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm với Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Liêm thành Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm. 
12-11-2014 Quyết định số 1341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Bình Lục với Bệnh viện đa khoa huyện Bình Lục thành Trung tâm Y tế huyện Bình Lục. 
12-11-2014 Quyết định số 1340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Lý Nhân với Bệnh viện đa khoa huyện Lý Nhân thành Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. 
12-11-2014 Quyết định số 1339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Duy Tiên với Bệnh viện đa khoa huyện Duy Tiên thành Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên. 
21-10-2014 Quyết định số 1181/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ quản lý Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam. 
16-10-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 
16-10-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. 
14-10-2014 Quyết định số 1101/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Bình Lục. 
14-10-2014 Quyết định số 1100/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên. 
14-10-2014 Quyết định số 1099/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Liêm. 
14-10-2014 Quyết định số 1098/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Kim Bảng. 
14-10-2014 Quyết định số 1097/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý. 
01-10-2014 Quyết định số 1037/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam. 
26-09-2014 Quyết định số 1020/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc Sở Tư pháp. 
08-09-2014 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,722,082 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner