Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2018

Lĩnh vực Đất đai - Xây dựng: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá đất tại Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
29-12-2017 Quyết định số 2468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã An Lão, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V. 
29-12-2017 Quyết định số 2467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V. 
29-12-2017 Quyết định số 2465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận khu vực Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V. 
29-12-2017 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V. 
19-12-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,940,198 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner