Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2018

Lĩnh vực Nội chính: 49 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2018 Quyết định số 2405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
18-12-2018 Quyết định số 2389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Nam. 
17-12-2018 Quyết định số 2357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. 
10-10-2018 Quyết định số 1820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập thuộc các xã, thị trấn, huyện Thanh Liêm. 
10-10-2018 Quyết định số 1817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập thuộc các xã, thị trấn, huyện Bình Lục. 
10-10-2018 Quyết định số 1816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập thuộc các xã, thị trấn, huyện Lý Nhân. 
10-10-2018 Quyết định số 1815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập thuộc các xã, thị trấn, huyện Duy Tiên. 
01-10-2018 Quyết định số 1755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Đồn Xá với Trường Trung học cơ sở xã Đồn Xá thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 
17-09-2018 Quyết định số 1664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Liêm Thuận với Trường Trung học cơ sở xã Liêm Thuận thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 
07-09-2018 Quyết định số 1610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Phủ Lý. 
07-09-2018 Quyết định số 1608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Duy Tiên. 
07-09-2018 Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Kim Bảng. 
31-08-2018 Quyết định số 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Tiên Ngoại với Trường Trung học cơ sở xã Tiên Ngoại thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 
24-08-2018 Quyết định số 1522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thanh Liêm với Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm trực thuộc Sở Y tế. 
24-08-2018 Quyết định số 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lý Nhân với Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân trực thuộc Sở Y tế. 
24-08-2018 Quyết định số 1520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Kim Bảng với Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng trực thuộc Sở Y tế. 
24-08-2018 Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Duy Tiên với Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên trực thuộc Sở Y tế. 
24-08-2018 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bình Lục với Trung tâm Y tế huyện Bình Lục trực thuộc Sở Y tế. 
24-08-2018 Quyết định số 1517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Phủ Lý với Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý trực thuộc Sở Y tế. 
23-08-2018 Quyết định số 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Nhân Mỹ với Trường Trung học cơ sở xã Nhân Mỹ thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
3,940,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner