Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2019

Lĩnh vực Nội chính: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-06-2019 Quyết định số 1057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
09-01-2019 Quyết định số 76/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018. 
02-01-2019 Quyết định số 12/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 
02-01-2019 Quyết định số 11/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 
02-01-2019 Quyết định số 10/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 
02-01-2019 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 
02-01-2019 Quyết định số 08/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 
02-01-2019 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,596,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner